მოკლევადიანი პროგრამები

უკან

·         კომპიუტერის ტექნიკური და პროგრამული მხარდაჭერა - პროფესიული მომზადების პროგრამა

·         ვაზის სხვლა-ფორმირება - პროფესიული მომზადების პროგრამა

·         ვენახის გაშენება და აგროტექნოლოგია - პროფესიული მომზადების პროგრამა

·         ხე-ტყის დამზადება და ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები - პროფესიული გადამზადების პროგრამა