ვებგვერდი მზადების პროცესშია

ავტორიზაციის დოკუმენტები

უკან

„ელექტროობის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„თმის მომსახურების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„კომპიუტერული ქსელი და სისტემები“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„კონდიტერია“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„კულინარიის ხელოვნება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„მევენახეობა-მეღვინეობა“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„მხატვრული ქსოვა“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„სასტუმრო მომსახურება“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

„სატყეო საქმე“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დამატების შესახებ

 

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება 14.08.2019

 

ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი 13.06.2021

 

ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმი 21.05.2021

 

ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმიN12,14,08,2019