პროგრამები

უკან


    1. საოფისე საქმე


    2. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა


    3. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები


    4. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)


    5. მევენახეობა- მეღვინეობა (დუალური მიდგომით)


    6. კულინარიის ხელოვნება


    7. კონდიტერია


    8. სასტუმრო მომსახურება


    9. ელექტროობა


    10. თმის მომსახურება


    11. სატყეო საქმე


    12. მხატვრული ქსოვა