პროფესიული პროგრამები

უკან

    1. საოფისე საქმე

 


    2. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

 


    3. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

 


    4. კომპიუტერული ქსელი და სისტემები (ინტეგრირებული)

 


    5. მევენახეობა- მეღვინეობა (დუალური მიდგომით)

 


    6. კულინარიის ხელოვნება

 


    7. კონდიტერია

 


    8. სასტუმრო მომსახურება

 


    9. ელექტროობა

 


    10. თმის მომსახურება

 


    11. სატყეო საქმე

 


    12. მხატვრული ქსოვა