ვებგვერდი მზადების პროცესშია

აკადემიური კალენდარი

უკან

აკადემიური კალენდარი 2021 წლის მიღება

 

აკადემიური კალენდარი 2022 წლის მიღება

 

აკადემიური კალენდარი 2023 წლის მიღება