მიმდინარე წლის 20 ივლისს პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ , საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის თელავის ოფისის დირექტორმა , ბატონმა დავით ღონღაძემ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი თემაზე- ნარკოტიკების მოხმარება, მასთან დაკავშირებული პრობლემები და პრევენცია.

" />
პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ , საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის თელავის ოფისის დირექტორმა , ბატონმა დავით ღონღაძემ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი თემაზე- ნარკოტიკების მოხმარება, მასთან დაკავშირებული პრობლემები და პრევენცია.

მიმდინარე წლის 20 ივლისს პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ , საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონის თელავის ოფისის დირექტორმა , ბატონმა დავით ღონღაძემ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებთან ჩაატარა ტრენინგი თემაზე- ნარკოტიკების მოხმარება, მასთან დაკავშირებული პრობლემები და პრევენცია.