ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის პრაქტიკული მოსინჯვები ჩატარდება 2021 წლის 1 და 2 სექტემბერს.

" />
ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის პრაქტიკული მოსინჯვები ჩატარდება 2021 წლის 1 და 2 სექტემბერს.

ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის პრაქტიკული მოსინჯვები ჩატარდება 2021 წლის 1 და 2 სექტემბერს.