მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" ჩატარდა ალტერნატიული პროფესიული მოსინჯვები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "საოფისე საქმე".

" />
ალტერნატიული პროფესიული მოსინჯვები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "საოფისე საქმე".

მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" ჩატარდა ალტერნატიული პროფესიული მოსინჯვები პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "საოფისე საქმე".