ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
20 მაისიდან აცხადებს მიღებას პროგრამებზე:
„საოფისე საქმე“ და „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“

" />
ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“ 20 მაისიდან აცხადებს მიღებას პროგრამებზე: „საოფისე საქმე“ და „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
20 მაისიდან აცხადებს მიღებას პროგრამებზე:
„საოფისე საქმე“ და „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“