საკონსულტაციო შეხვედრა პროექტის „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“ ფარგლებში და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის განხლვა.