" />
ა(ა)იპ კოლეჯის "პრესტიჟი" პროფესიული სტუდენტები დაესწრნენ ევროკავშირის კვირეულთან დაკავშირებით ჩატარებულ ღონისძიებას და დროშის აღმართის ცერემონიას.