ა(ა)იპ კოლეჯის "პრესტიჟი" პედაგოგებს ჩაუტარდათ სამდღიანი ტრენინგი თემაზე: "კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში", ტრენერი: მარინე ჯარმელიშვილი