2019 წლის შემოდგომის მიღების პროფესიული ტესტირება ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი"