23 ოქტომბერს, 14:00 საათზე კოლეჯში „პრესტიჟი“ ჩატარდება ღია კარის დღე და გაიცემა საგამოცდო ბარათები. გთხოვთ, მობრძანდეთ!