სოფ.წინანდლის საჯარო სკოლაში დიდი ინტერესით მიმდინარეობს „პროფესიული უნარების განვითარების კურსი ინფორმაციულ ტექნოლიგიებში“.