" />
26 ივნისს ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის სტუდენტებს საზოგადოებრივი გაერთიანება “ბემონი”-ს წარმომადგენელმა დავით ღონღაძემ სემინარი ჩაუტარათ თემაზე: “ნარკოტიკებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარების უარყოფითი შედეგების საკითხებზე”.