16 აპრილის პროფესიულ კოლეჯში "პრესტიჟი" ჩატარდება ღია კარის დღე.გთხოვთ გვეწვიოთ. 

" />
16 აპრილი,ღია კარის დღე პროფესიულ კოლეჯში "პრესტიჟი"

16 აპრილის პროფესიულ კოლეჯში "პრესტიჟი" ჩატარდება ღია კარის დღე.გთხოვთ გვეწვიოთ.