ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიმდინარე წლის 9-10 ოქტომბერს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში“ ტრენინგს უძღვებოდა პროგრამის მენეჯერი ქალბატონი ნანა მონიავა.კოლეჯის მასწავლებლებმა წარმატებით გაიარეს ტრენინგი და აქტიური მონაწილეობა მიიღეს სატრენინგო აქტივობებში.

" />
ტრენინგი თემაზე: „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში“

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ მიმდინარე წლის 9-10 ოქტომბერს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით, მასწავლებლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „პოზიტიური სასწავლო გარემო პროფესიულ განათლებაში“ ტრენინგს უძღვებოდა პროგრამის მენეჯერი ქალბატონი ნანა მონიავა.კოლეჯის მასწავლებლებმა წარმატებით გაიარეს ტრენინგი და აქტიური მონაწილეობა მიიღეს სატრენინგო აქტივობებში.