" />
ააიპ პროფესიულმა კოლეჯმა "პრესტიჟი" 2018 წლის 26 მაისს ქ. თელავში საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 წლისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა