ა(ა)იპ პროფესიულმა კოლეჯმა „პრესტიჟი“ სოფელ გრემში არსებულ „საქველმოქმედო კავშირი თემის“ -ს ბენეფიციარებს ერთი დღით „გაუფერადეს სამყარო“.

სამომავლოდ კოლეჯი გეგმავს აღნიშნულ ღონისძიებებს მისცეს პერმანენტული სახე და განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობები თემის ბენეფიციარებისთვის.

" />
სოფელ გრემში არსებულ „საქველმოქმედო კავშირი თემის“ -ს ბენეფიციარებს ერთი დღით „გაუფერადეს სამყარო“.

ა(ა)იპ პროფესიულმა კოლეჯმა „პრესტიჟი“ სოფელ გრემში არსებულ „საქველმოქმედო კავშირი თემის“ -ს ბენეფიციარებს ერთი დღით „გაუფერადეს სამყარო“.

სამომავლოდ კოლეჯი გეგმავს აღნიშნულ ღონისძიებებს მისცეს პერმანენტული სახე და განახორციელოს სხვადასხვა აქტივობები თემის ბენეფიციარებისთვის.