ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
მიმდინარე წლის 24 და 25 ივლისს ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტჟი’’ სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანიის ეკონომიკის ფონდის (SES) ექსპერტები დითერი და გაბი ფიშერები.
 

მიმდინარე წლის 24 და 25 ივლისს ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტჟი’’ სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანიის ეკონომიკის ფონდის (SES) ექსპერტები დითერი და გაბი ფიშერები.

ვიზიტის მიზანს წარმოადგენდა ტურიზმის მიმართულების სპეციალობის თეორიული და პრაქტიკული სწავლების გაცნობა, ხარისხის უზრუნველყოფის და განვითარებისათვის. სტუმრებმა  დაათვალიერეს  კოლეჯის ინფრასტრუქტურა, განხორციელდა  კოლეჯის ადმინისტრაციასთან და ტურიზმის მიმართულების პედაგოგებთან შეხვედრები, გაეცნენ სასწავლო პროცესს. შეხვდნენ მზარეულის პროფესიული პროგრამის სტუდენტებს და მათი ჩართულობით ჩაატარეს მასტერკლასი. იმყოფებოდნენ მზარეულის პროფესიული პროგრამის საწარმოო პრაქტიკის ადგილზე შპს ,,შატო მერეში’’ და ,,კაპილონში’’ , შეხვდნენ რესტორნების შეფმზარეულებს და სტუდენტებს.   

 
მნახველთა რაოდენობა: 1630