ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
PMAG შემფუთველთა კლასტერ ეძებს მოტივირებულ სტუდენტებს
 

PMAG შემფუთველთა კლასტერ ეძებს მოტივირებულ სტუდენტებს, რომლებსაც მიეცემათ საშუალება 3 თვის განმავლობაში გაიარონ ანაზღაურებადი სტაჟირება კლასტერის წევრ კომპანიებში. სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა სტაჟირების შემდგომაც გააგრძელოს კონპანიებში გრძელვადიანი თანამშრომლობა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 97