ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ყურადღება!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული
სტუდენტებისთვის, სწავლა დაიწყება 2020 წლის 26 ოქტომბერს!

 
მნახველთა რაოდენობა: 349