ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
საკონსულტაციო შეხვედრა პროექტის „მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში“ ფარგლებში და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის განხლვა.
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 722