ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ა(ა)იპ კოლეჯის "პრესტიჟი" პროფესიული სტუდენტები სასწავლო ექსკურსიაზე
 

ა(ა)იპ კოლეჯის "პრესტიჟი" პროფესიული სტუდენტები სასწავლო ექსკურსიაზე. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა "ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა", მოდული "გაცნობითი პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში"

 
მნახველთა რაოდენობა: 728