ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" სტუმრად იყოფებოდნენ თელავის ამერიკული კუთხის მიერ განხორციელებული პროექტის "პროფესიული ორიენტაცია ახალგაზრდებისათვის" მონაწილეები
 

ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" სტუმრად იყოფებოდნენ თელავის ამერიკული კუთხის მიერ განხორციელებული პროექტის "პროფესიული ორიენტაცია ახალგაზრდებისათვის" მონაწილეები, რომლებიც გაეცნენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას "ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა" და შესაბამისი პროფესიით დასაქმების პერსპექტივებს.

 
მნახველთა რაოდენობა: 660