ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
საწარმოო პრაქტიკის დასკვნითი გამოცდა მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე "ელექტრიკოსი"
 
 
მნახველთა რაოდენობა: 847