ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ ბიბერახის ,, Karl-Arnold Schule“-სა და ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯს “პრესტიჟი“ შორის 2019 წლის 21 მარტს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 

გერმანიის რესპუბლიკის ქალაქ ბიბერახის ,, Karl-Arnold Schule“-სა და ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯს “პრესტიჟი“ შორის 2019 წლის 21 მარტს გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რაც გულისხმობს: გერმანული გამოცდილების გაზიარებას პროფესიული განათლების სფეროში,  პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამების განხორციელებას, კოლეჯის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას და სხვა აქტივობებს.

პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი“ უღრმეს მადლობას უხდის ყველა მონაწილეს და განსაკუთრებით ბიბერახის რაიონს, რომელიც წლების განმავლობაში აღნიშნული შედეგის მისაღწევად მხარდაჭერას გვიცხადებდა.

 
მნახველთა რაოდენობა: 1952