ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე საფეხურის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე
 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე საფეხურის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე

 
მნახველთა რაოდენობა: 1540