ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
კონფერენცია თემაზე: ,,ცოტა რამ ოფისის მენეჯერის პროფესიის შესახებ’’
 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ 2017წლის 5 დეკემბერს ოფისის მენეჯერი(მდივან - რეფერენტი) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების მონაწილეობით შეხვედრებისა და ღონისძიებების დაგეგმვის ფარგლებში ჩატარდა კონფერენცია თემაზე: ,,ცოტა რამ ოფისის მენეჯერის  პროფესიის შესახებ’’. აუდიტორიის წინაშე მეტად საინტერესო მოხსენებით წარსდგნენ კესი შარაშიძე, მარიამ ჯაშიაშვილი, ზეინაბ ლომიძე და ნანა ბერიძე.

 
მნახველთა რაოდენობა: 2057