ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’26-27 ოქტომბერს ჩატარდა სსსმ აპლიკანტთა პროფესიული ტესტირება
 

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’26-27 ოქტომბერს ჩატარდა სსსმ აპლიკანტთა პროფესიული ტესტირება. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებმა მოსინჯეს საკუთარი ძალები არჩეულ პროფესიებში

 
მნახველთა რაოდენობა: 1803