ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ყურაღება!!! შეიცვალა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის თარიღი
 

ყურაღება!!!

შეიცვალა პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის თარიღი

რეგისტრაცია: 02.09.2017-15.10.2017

პრეტესტი: 28.10.2017

მისაღები გამოცდა: 29.10.2017

 
მნახველთა რაოდენობა: 1870