ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 

არქივის წარმოების დებულება

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვენისა და განთავსების წესი

თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესი

პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების (მოდიფიცირება) შეტანის და გაუქმების წესი

პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასების სისტემის მარეგულირებელი წესი

პროფორიენტაციისა და კურსდამთავრებულების ბაზის მართვის მექანიზმები

საექსპერტო კომისიის დებულება

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

საქმისწარმოების წესი

პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი

სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქცია

ხანძარსაწინააღმდეგო

სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის პირობების დაცვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქცია

სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია

IT რისკებისა და პროცესების მართვის პოლიტიკა

კალენდარული გეგმისა და შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის წესი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი

დუალურ პროგრამაზე შუალედური და საკვალიფიკაციო გამოცდის ორგანიზებისა და ჩატარების წესი

 დუალურ პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი

 

 
 
2021 სექტემბერი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930