პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
პროექტი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში
 

პროექტი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ერთიანი  მოდელის დანერგვა საქართველოს რეგიონებში და მათ ბაზაზე საერთაშორისო სერტიფიცირებული პროგრამების დაფუძნება“ მიზნად ისახავს საქართველოს ცხრა რეგიონულ პროფესიულ კოლეჯში სისკოს საერთაშორისო აკადემიების დაფუძნებას და მათ ინტეგრაციას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებთან.“.(იხილეთ პრეზენტაცია) პროექტის ფარგლებში მოხდება ასევე საქართველოს მასშტაბით ერთიანი  IT საგანმანათლებლო ქსელის შექმნა, სადაც განთავსებული იქნება  IT  პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებული ყველა სასწავლო რესურსი: სასწავლო მასალები, გზამკვლევები, კურიკულუმები, ტესტები, პრაქტიკული დავალებები და სხვა. აქვე იქნება წარმოდგენილი ინდექსირებული ელ-ბიბლიოთეკა, ვიდეო გაკვეთილები/ვებინარები და დისტანციური სწავლებისთვის განკუთვნილი საგანმანათლებლო რესურსები ტესტირების, თვითშეფასების მოდულების, სიმულატორების და სხვა ინოვაციური სასწავლო ინსტრუმენტების სახით. საგანმანათლებლო ქსელში მოხდება სტუდენტთა და პედაგოგთა ფორუმების ინტეგრირება, რომელიც ხელს შეუწყობს სტუდენტთა დასაქმებას და პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებას და გამოცდილების გაზიარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 

აღნიშნული ცხრა კოლეჯიდან ერთერთია ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი ,,პრესტიჟი“. პროექტის ფარგლებში  კოლეჯს გადმოეცა ვიდეო საკონფერენციო სისტემის გასამართი აპარატურა: ვიდეო კამერა, ტელევიზორი, დისტანციური მართვის საკონფერენციო აღჭურვილობა. დღეს ეს სისტემა უკვე მუშაობს, კოლეჯში  წარმატებით ხორციელდება  ვიდეო ჩართვები.

აგრეთვე პროექტის ფარგლებში  გადამზადდა  კოლეჯის მასწავლებელი ივანე ხუცურაული  და გახდა სისკოს სერთიფიცირებული პედაგოგი. მას უფლება მიეცა ასწავლოს სისკოს სასწავლო პროგრაით  IT Essential 6.0.

პროექტის მიმდინარეობის და სხვადასხვა სიხლეების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ პორტალზე:  http://tvet.ge  

 
მნახველთა რაოდენობა: 851