პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის მეორე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე
 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის  მეორე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე

 
მნახველთა რაოდენობა: 814