პროფესიული კოლეჯი
„პრესტიჟი“
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მოსწავლეები, მიოხალისე მასწავლებლის , სუზანა ფალფერის გერმანული ენის გაკვეთილზე
 

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მოსწავლეები, მიოხალისე მასწავლებლის , სუზანა ფალფერის გერმანული ენის გაკვეთილზე

 
მნახველთა რაოდენობა: 230