პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
HEKS/EPER-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფოისის პროექტი ,,MOLI კახეთში’’
 

HEKS/EPER-ის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფოისის პროექტი ,,MOLI კახეთში’’ ფარგლებში  ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში ,,პრესტიჟი’’ განხორციელდა მოკლევადიანი სწავლების კურსი ,,რძის გადამმუშავებელი’’ყველის მწარმოებელი მეწარმეებისათვის.

 
მნახველთა რაოდენობა: 710