ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის პრაქტიკული მოსინჯვები ჩატარდება 2021 წლის 1 და 2 სექტემბერს.
 

ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთათვის პრაქტიკული მოსინჯვები ჩატარდება 2021 წლის 1 და 2 სექტემბერს.

 
მნახველთა რაოდენობა: 67