ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" განახლდა სასწავლო პროცესი
 

ა(ა)იპ კოლეჯში "პრესტიჟი" განახლდა სასწავლო პროცესი რეგულაციების სრული დაცვით. ლექციების დაწყებამდე პროფესიულ სტუდენტებს და პროფესიული განათლების მასწავლებლებს ჩაუტარდათ უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი.

 
მნახველთა რაოდენობა: 481