ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 
კოლეჯის „პრესტიჟი“ საგანმანათლებლო პროგრამა „მზარეული„ II საფეხურის სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკის გამოცდა ჩაუტარდათ
 

    06.08.2018 წელს ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის „პრესტიჟი“  საგანმანათლებლო პროგრამა „მზარეული„ II საფეხურის სტუდენტებს საწარმოო პრაქტიკის გამოცდა ჩაუტარდათ. გამოცდაზე  სტუდენტებმა სხვადასხვა სახის კერძები მოამზადეს, რის საფუძველზეც  მათი შეფასება მოხდა. მათ შფასებაში საწარმოო პრაქტიკის ხელმძღვანელთან ერთად კოლეჯის მიერ მოწვეული სპეციალისტებიც იღებდნენ მონაწილეობას.

 
მნახველთა რაოდენობა: 974