ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 

 ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

ადმინისტრაციის შეფასება

არქივის წარმოების დებულება

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

ბიბლიოთეკის დებულება

დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვენისა და განთავსების წესი

თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების (მოდიფიცირება) შეტანის და გაუქმების წესი

პროფესიული განათლების მასწავლებლების და პერსონალის შერჩევისა და სამსახურში მიღების ერთიანი წესი

პროფესიულ სტუდენტთა სწავლის შედეგების შეფასების სისტემის მარეგულირებელი წესი

 პროფორიენტაციისა და კურსდამთავრებულების ბაზის მართვის მექანიზმები

საექსპერტო კომისიის დებულება

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

საქმისწარმოების წესი

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი

სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქცია

ხანძარსაწინააღმდეგო

სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის პირობების დაცვასთან დაკავშირებული ზოგადი ინსტრუქცია

სტრატეგიული დაგეგმარების, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია

IT რისკებისა და პროცესების მართვის პოლიტიკა

კალენდარული გეგმისა და შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის წესი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 2020

 

 
 
2020 ნოემბერი
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30