ა(ა)იპ კოლეჯი „პრესტიჟი“
 
 
 

ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა

 

ადმინისტრაციის შეფასება

 

არქივის წარმოების დებულება

 

ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი

 

ბიბლიოთეკის დებულება

 

დასუფთავების, ნარჩენების შეგროვენისა და განთავსების წესი

 

თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესი

 

 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი

 

პროგრამის შემუშავების, დამტკიცების, მასში ცვლილების (მოდიფიცირება) შეტანის და გაუქმების წესი

 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე (დუალური)აპლიკანტთა შერჩევის წესი

 

პროფესიული განათლების მასწავლებლების და პერსონალის შერჩევისა და სამსახურში მიღების ერთიანი წესი

 

საექსპერტო კომისიის დებულება

 

სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მექანიზმები

 

საქმისწარმოების წესი

 

სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია

 

წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის წესი

 

 სახანძრო უსაფრთხოების ზომების ინსტრუქცია

 

 ხანძარსაწინააღმდეგო

 

 სიცოცხლის,ჯანმრთელობის და შრომის უსაფრთხოების წესი

 

 კალენდარული გეგმისა და შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის წესი

 

IT რისკებისა და პროცესების მართვის პოლიტიკა

 

კალენდარული გეგმისა და შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის წესი

 

მასალებით- ნედლეულით უზრუნველყოფის, მისი  შენახვისა და გამოყენების  წესი

 

მატერიალური რესურსების გამოყენების წესი

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის წესი

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის წესი

 

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი 2020

 

სასწავლო პროცესის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის შენახვისა და განკარგვის წესი

 

სასწავლო პროცესის ფარგლებში წარმოშობილი ნარჩენების უტილიზაციის წესი

 

 
 
2020 აგვისტო
ორშსამოთხხუთპარშბკვ
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31