ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ სტილისტი(ქალი, მამაკაცი)  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ სტილისტი(ქალი, მამაკაცი) პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ სტილისტი(ქალი, მამაკაცი)  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე