ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის  მეორე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის მეორე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ მზარეულის  მეორე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკის ობიექტებზე