ა(ა)იპ  პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ პროფორიენტაციის თანამშრომლები მიმდინარე წლის 12 ივლისს, სტუმრად იმყოფებოდნენ, ქ.თელავში და თელავის რაიონის სოფ.ვარდისუბნში განთავსებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარებთან პროფესიული განათლების და მისი შესაძლებლობების გასაცნობად.

" />
პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ პროფორიენტაციის თანამშრომლები მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარებთან

ა(ა)იპ  პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ პროფორიენტაციის თანამშრომლები მიმდინარე წლის 12 ივლისს, სტუმრად იმყოფებოდნენ, ქ.თელავში და თელავის რაიონის სოფ.ვარდისუბნში განთავსებულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლის ბენეფიციარებთან პროფესიული განათლების და მისი შესაძლებლობების გასაცნობად.