ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ ,,ოფის მენეჯერის’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, სასწავლო პრაქტიკაზე, კახეთის რეგიონის სახელმწიფო არქივში. 

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ ,,ოფის მენეჯერის’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, სასწავლო პრაქტიკაზე, კახეთის რეგიონის სახელმწიფო არქივში.

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ ,,ოფის მენეჯერის’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები, სასწავლო პრაქტიკაზე, კახეთის რეგიონის სახელმწიფო არქივში.