პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ დეკორატიულ გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალობის კურსდამთავრებული მაია გაიმარჯვაშვილი, კოლეჯს ეწვია საკუთარი ნამუშევრებით. კოლეჯის დირექტორმა ბატონმა კონსტანტინე დოლიძემ, პროფესიული პროგრამის პედაგოგმა ქალბატონმა ნინო როსტომაშვილმა და კოლეჯის პედაგოგიურმა კოლექტივმა უმაღლესი შეფასება მისცეს მაიას ნამუშევრებს დაწარმატება უსურვეს სამეწარმეო საქმიანობაში.

" />
პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ დეკორატიულ გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალობის კურსდამთავრებული მაია გაიმარჯვაშვილი, კოლეჯს ეწვია საკუთარი ნამუშევრებით.

 პროფესიული კოლეჯის ,,პრესტიჟი’’ დეკორატიულ გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალობის კურსდამთავრებული მაია გაიმარჯვაშვილი, კოლეჯს ეწვია საკუთარი ნამუშევრებით. კოლეჯის დირექტორმა ბატონმა კონსტანტინე დოლიძემ, პროფესიული პროგრამის პედაგოგმა ქალბატონმა ნინო როსტომაშვილმა და კოლეჯის პედაგოგიურმა კოლექტივმა უმაღლესი შეფასება მისცეს მაიას ნამუშევრებს დაწარმატება უსურვეს სამეწარმეო საქმიანობაში.