ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში , მიმდინარე წლის 30 ივნისს, სსიპ სოც.მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონალური საკორდინაციო ცენტრის  დასაქმების სამსახურის პროფორიენტაციის თანამშრომელმა ია ძამუკაშვილმა და უფროსმა სპეციალისტმა მანანა ოდიშელიძემ კოლეჯის სტუდენტებისთვის ჩაატარეს ტრენინგი თემაზე-როგორ გავხდეთ დამსაქმებლისთვის სასურველი კადრი.

" />
სსიპ სოც.მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონალური საკორდინაციო ცენტრის დასაქმების სამსახური ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში "პრესტიჟი"

ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში , მიმდინარე წლის 30 ივნისს, სსიპ სოც.მომსახურების სააგენტოს კახეთის რეგიონალური საკორდინაციო ცენტრის  დასაქმების სამსახურის პროფორიენტაციის თანამშრომელმა ია ძამუკაშვილმა და უფროსმა სპეციალისტმა მანანა ოდიშელიძემ კოლეჯის სტუდენტებისთვის ჩაატარეს ტრენინგი თემაზე-როგორ გავხდეთ დამსაქმებლისთვის სასურველი კადრი.