ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,ელექტრიკოსი’’-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე.

" />
ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,ელექტრიკოსი’’-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე.

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯის ,,ელექტრიკოსი’’-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკაზე.