ა(ა)იპ კოლეჯს „პრესტიჟი“ და ესტონეთის იდა ვირუმას პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის მიზანია სწავლა-სწავლების განვითარების ხელშეწყობა და გაცვლითი პროგრამების დანერგვა/განხორციელება. 

" />
ა(ა)იპ კოლეჯს „პრესტიჟი“ და ესტონეთის იდა ვირუმას პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს

ა(ა)იპ კოლეჯს „პრესტიჟი“ და ესტონეთის იდა ვირუმას პროფესიულ საგანმანათლებლო ცენტრს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის მიზანია სწავლა-სწავლების განვითარების ხელშეწყობა და გაცვლითი პროგრამების დანერგვა/განხორციელება.