ა/წ 18 ივნისს ა(ა)იპ კოლეჯის „პესტიჟი“ თანამშრომლებს, შინაგან საქმეთა სამინოსტროს სსდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ, ჩაუტარდათ საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების, საგანგებო სიტუაციების მართვის ორგანიზების (საობიექტო დონეზე) და სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი. ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები. 

" />
სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი ა(ა)იპ კოლეჯში „პესტიჟი“

ა/წ 18 ივნისს ა(ა)იპ კოლეჯის „პესტიჟი“ თანამშრომლებს, შინაგან საქმეთა სამინოსტროს სსდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის სსიპ - სახელმწიფო რეზერვებისა და სამოქალაქო უსაფრთხოების სერვისების სააგენტოს წარმომადგენლების მიერ, ჩაუტარდათ საგანგებო სიტუაციებში ქცევის წესების, საგანგებო სიტუაციების მართვის ორგანიზების (საობიექტო დონეზე) და სახანძრო უსაფრთხოების ტრენინგი. ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები.