ა(ა)იპ პროფესიულ კოლეჯში "პრესტიჟი" საშემოდგომო მიღების მისაღები ტესტირება წარმატებით მიმდინარეობს.